Opfølgning i brugen af Theraplay metoden i en intensiv 3-dages workshop

Trin 2 er et fordybelseskursus, som i udgangspunktet henvender sig til folk, som er godt igang med deres certificering. Her er der fokus på at videreudvikle de færdigheder, som du er igang med at tilegne dig i din certificeringsproces. Du trænes tillige i at kunne anvende en bredere vifte af Theraplay aktiviteter og teknikker i relation til komplekse problemstillinger. Følgende emneområder danner omdrejningspunkt for trin 2:
  • Administration og analyse af MIM på et avanceret niveau
  • Komplekse problemstillinger i forbindelse med forældre
  • Traumatiserede børn

Psykolog Marie Olsen-Kludt ♦ E-mail: marie@kludtpsyk.dk ♦ Tlf: 30 32 71 30 | Psykolog Anne Stahlschmidt ♦ Email: annestahlschmidt@icloud.com ♦ Tlf: 23 83 28 99