Marschak Interaction Method (MIM)

Ud over træning i Theraplay bliver du trænet i brugen af MIM, som er den strukturerede, legebaserede observationsteknik, der ligger til grund for al Theraplay-behandling. MIM anvendes med det formål at blive klogere på, hvordan forælder-barn relationen påvirker barnets udvikling. Således bringes styrker og sårbarheder i den nære relation mellem omsorgsperson og barn frem i lyset. MIM er endvidere en hjælp til at få svar på, hvordan to forældre interagerer, når de hver især skal relatere sig til deres barn, og hvordan to eller flere søskende kan fremkalde forskellig respons hos samme forældre. MIM er en kvalitativ metode og i sit udgangspunkt et praktisk klinisk instrument.

MIM består af:
  • En række enkle opgaver, som omsorgsperson og barn udfører sammen
  • En evaluering af forældres evne til struktur, omsorg, engagement og udfordring samt barnets respons til forældrene

Psykolog Marie Olsen-Kludt ♦ E-mail: marie@kludtpsyk.dk ♦ Tlf: 30 32 71 30 | Psykolog Anne Stahlschmidt ♦ Email: annestahlschmidt@icloud.com ♦ Tlf: 23 83 28 99