Målgruppe


Uddannelsen er tværfaglig og henvender sig til professionelle, der arbejder med børn og unge med sociale-, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder, dvs. psykologer og psykiatere, behandlere på døgninstitutioner og heldagsskoler, behandlere i børnepsykiatrien, pædagoger og lærere med eller uden specialfunktioner herunder dagbehandling, flerfamiliebehandling og AKT, familieplejekonsulenter, Post Adoption konsulenter, socialrådgivere samt ergo- og fysioterapeuter m.m.

Theraplay er relevant som et supplement til den eksisterende viden indenfor inklusionstankegangen, fordi sårbare børn har brug for den kontakt og relation, som fagpersoner er i stand til at skabe og vedligeholde.

For professionelle, som blot ønsker at blive inspireret af metoden, og som ikke ønsker at blive certificeret, er der også mulighed herfor.

Psykolog Marie Olsen-Kludt ♦ E-mail: marie@kludtpsyk.dk ♦ Tlf: 30 32 71 30 | Psykolog Anne Stahlschmidt ♦ Email: annestahlschmidt@icloud.com ♦ Tlf: 23 83 28 99